OBJEVTE NOVÝ ZPŮSOB NÁVŠTĚVY MUZEÍ

VYUŽIJTE SYSTÉM SAMOSTATNĚ

NAVŠTÍVITELNÝCH MUZEÍ

ZVOLTE MUZEUM Z NABÍDKY

ZAREZERVUJTE SI DEN A ČAS

OBDRŽÍTE VSTUPNÍ KÓD

DO SMS A DETAILY

DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY

U DVEŘÍ MUZEA ZADEJTE VÁŠ KÓD

VSTUPTE A UŽIJTE SI ČAS

V MUZEU JEN PRO VÁS

PŘI ODCHODU ZA SEBOU DOBŘE ZAVŘETE

PŘEJEME VÁM SPOUSTU

ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ

A DĚKUJEME ZA VYUŽITÍ SYSTÉMU

ŽIVÁ MUZEA

Proč „ŽIVÁ MUZEA”? Proto, že každá, byť ta nejmenší expozice má žít, má být navštěvována. Někdy však omezené ekonomické nebo personální možnosti vlastníků muzeí nedovolují otevřít své dveře návštěvníkům, kteří právě jedou kolem nebo se jim to zrovna hodí v rámci svého pobytu v dané lokalitě. Pro subjekty, které měly zájem oživit muzejní odkaz venkova „chytrým“ a snadným zpřístupněním lokálních etnografických, přírodopisných či dalších venkovských muzeí, vzdělávacích a kulturních center, byl vystavěn systém chytrého a snadného řešení jejich návštěvnosti. Ten funguje díky zavedení nových technologií do jejich otevíracích systémů či audio průvodců, a především rezervačního systému Živá muzea. Omezené návštěvní hodiny či limitující kapacity obsluhujícího personálu tak netřeba řešit a lze si z nabídky objednat individuální vstup na konkrétní den a hodinu, která turistovi nejlépe vyhovuje.

Toto řešení nechce v žádném případě nahradit osobní přístup, jde o efektivní způsob, kdy zpřístupnění prostor je možné nezávisle na dostupnosti pracovních sil a s tím souvisejících finančních nároků.

Živá muzea nabízejí časovou disponibilitu dle potřeb provozovatelů i návštěvníků a teoreticky tak umožní návštěvu uvedených objektů 24 hodin denně 365 dní v roce.