Rezervace

  • Odpovědnost za jednání skupiny návštěvníků bude spočívat na osobě, která provádí registraci.
  • Kontrolní tým “Živých muzeí” může provádět bezpečnostní šetření za účelem ověření zaznamenaných údajů.
  • I když jsou návštěvy umožněné nezletilým osobám, musí být registrace vždy prováděny osobou plnoletou.
  • Z bezpečnostních důvodů budou rezervace provedené po 22 hodině předmětem bezpečnostního šetření a odpověď může být odložena na následující den.
  • Potvrzující emaily mohou být doručeny i do složky spam – zkontrolujte také tuto složku.
  • Zároveň obdržíte SMS se vstupním kódem k muzeu.
  • Všechna muzea jsou střežena bezpečnostními kamerami.
  • Registrací souhlasíte s využitím osobních údajů k registraci a se sledováním kamerami po dobu Vaší návštěvy.
  • Ujistěte se, že jsou dveře po Vašem odchodu dobře zavřené!